Jan van Eyck terug in Den Haag?

Al geruime tijd zorgt een tekening in het Louvre in Parijs voor hoofdbrekens. Sinds het midden van de 19e eeuw bekijkt men de ingekleurde, middeleeuws aandoende tekening met 17e-eeuws opschrift met argwaan. Men boog zich over de datering (15e eeuw?), de voorstelling (het vissen naar een echtgenoot?), de originaliteit (kopie naar Jan van Eyck?), en de identiteit van de afgebeelde personen (welke leden van het Hollands Beiers Henegouwse huis?). Al werd de kwaliteit hier en daar wel eens geroemd, kunsthistorici hielden het uiteindelijk bij een 16e-eeuwse kopie naar een 15e-eeuws voorbeeld.
Voor het eerst is afgelopen zomer technisch onderzoek naar de tekening verricht, en de uitkomsten hebben alle eerdere (voor-)oordelen op hun kop gezet. Zo gaat het niet om één tekening, maar om twee aan elkaar gevoegde bladen, en was de kleurstelling oorspronkelijk geheel anders. Dit is een gemutileerd kunstwerk, dat met andere ogen bekeken moet worden
Om deze resultaten aan een breed publiek voor te leggen heeft het Louvre de tekening voor twee weken uitgeleend aan het Museum Meermanno in Den Haag. (van 25 februari tot en met 11 maart 2012) Door middel van archiefstukken en uitleg aan de hand van foto's krijgt de bezoeker een nieuwe interpretatie van deze Hollandse edellieden in vol ornaat, met op de achtergrond het Binnenhof en het Haagse Bos.

Het Museum Meermanno organiseert in samenwerking met de Stichting Art, Books and Collections en de Universiteit van Amsterdam een symposium voor specialisten op 9 maart, en een drietal lezingen voor de Vrienden van het Museum Meermanno op 10 maart.

Deelnemers van het symposium dienen zich aan te melden bij Claudine Chavannes-Mazel c.a.chavannes-mazel@uva.nl. Er is een maximum van 60 plaatsen. (Bijdrage van €15)

Website