Intendant voor project ‘Vlaamse meesters’

Toerisme Vlaanderen is op zoek naar een intendant voor het project 'Vlaamse Meesters'. Men zoekt een inspirerende communicator die sterke (internationale) samenwerkingsverbanden op touw zet tussen de verschillende betrokken partijen. De intendant heeft een uitgebreid cultureel netwerk. Hij moet de (internationale) culturele sector overtuigen en enthousiasmeren. Het project Vlaamse Meesters moet een topevenement worden voor Vlamingen én internationale toeristen.

Over het project

Al sinds de middeleeuwen dwingen Vlaamse meesters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en technische innovaties. In de nabije toekomst dienen zich enkele unieke kansen aan om in te zetten op die internationale bekendheid en reputatie: de opening van het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de 450e sterfdag van Pieter Bruegel I en de restauratie van het Lam Gods in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Toerisme Vlaanderen wenst dit potentieel te verzilveren en investeert daarom in de hardware rond het project ‘Vlaamse Meesters'.

In de periode 2018-2020 bekroont Toerisme Vlaanderen deze ambitie met een groot evenementenprogramma dat alle onderdelen van dit thema met elkaar verbindt doorheen Vlaanderen. Hierbij wordt gedacht aan tentoonstellingen, festivals, maar ook aan projecten die de link leggen tussen de oude Vlaamse meesters en de hedendaagse disciplines waarin we excelleren (moderne kunst, stripverhaal, street art, urban innovation, architectuur, mode, design, ...).

Je kunt je tot en met 15 december kandidaat stellen via het e-notification platform.

(Nieuwsbericht 26 november 2015)