Het oeuvre van Jan van Eyck online

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel (KIK) en Musea Brugge/kenniscentrum vzw hebben op de bestaande website Closer to Van Eyck hoogwaardig beeldmateriaal van 20 werken van Jan van Eyck uit 11 musea gepubliceerd.

Tussen 2014 en 2016 brachten de kunsthistorici van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het KIK en hun collega's van de dienst beeldvorming bijna het hele oeuvre van Jan van Eyck (ca. 1385/90-1441) in beeld. In het kader van dit zogenaamde VERONA-project (Van Eyck Research in OpeN Access) werden volgens een gestandaardiseerde procedure macrofoto's, infraroodbeelden en röntgenfoto's gemaakt. Het beeldmateriaal is gepubliceerd op de website Closer to Van Eyck waarop al langer soortgelijke beelden, die volgens hetzelfde protocol werden vervaardigd, van het Lam Gods te zien zijn.

Comparatief onderzoek op basis van gelijkwaardig en hoogstaand beeldmateriaal kan vanaf nu objectiever verlopen en door iedereen geverifieerd worden. Kunstliefhebbers zullen de onnavolgbare techniek van Van Eyck op een nooit geziene wijze kunnen ontdekken. Ze worden daarbij geholpen door de intuïtieve gebruikersinterface van de website.

Bart Fransen, projectpromotor en hoofd van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het KIK: Dat de hele wereld van de ene dag op de andere inzage krijgt in hoogkwalitatieve macro-opnames van het oeuvre van Van Eyck is, zonder overdrijven, echt revolutionair.

Voor een dergelijk grootschalig project was de medewerking van talrijke musea cruciaal. Musea Brugge, die de Madonna met kanunnik Joris van der Paele en het Portret van Margaretha van Eyck lieten onderzoeken, leverden via hun onderzoekscentrum een structurele bijdrage tot de digitale beeldverwerking en de webapplicatie waarvan de uitvoering werd verzorgd door de Vrije Universiteit Brussel en Universum Digitalis (Brussel).

Till-Holger Borchert, directeur van Musea Brugge: Het VERONA-project geeft een nieuwe dimensie aan "open access" in de kunstgeschiedenis.

Het project is nog niet voltooid. Tot in 2019 zal het VERONA-team van het KIK, soms vergezeld door Brugse collega's, verder binnen en buiten Europa rondreizen om de overige schilderijen van Jan van Eyck en zijn atelier te onderzoeken en te documenteren. Ook dit materiaal zal in hoge resolutie via open access worden aangeboden op de website.

Het VERONA-project wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van het BRAIN-programma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) en geniet de steun van de Musea Brugge en de medewerking van Closer to Van Eyck.

Website

(Nieuwsbericht 18 januari 2018)