Het Lam Gods in 100 miljard pixels

Dankzij een pas voltooide website over het Lam Gods kan men vanaf heden inzoomen op de complexe, adembenemende details van een van 's werelds belangrijkste kunstwerken.

De Aanbidding van het Lam Gods door Hubert en Jan van Eyck uit 1432, de weergaloze polyptiek bewaard in de Gentse Sint-Baafskathedraal, onderging in 2010 een urgente conservatiebehandeling waar het KIK in grote mate aan bijdroeg. In het kader van dit project werd het altaarstuk verwijderd uit zijn glazen kast en tijdelijk gedemonteerd - een uitzonderlijke gebeurtenis die het mogelijk maakte om een uitvoerige onderzoeks- en documentatiecampagne te voeren, gefinancierd door de Getty Foundation uit Los Angeles.

Elke centimeter van het altaarstuk werd onder de loep genomen en in extreem hoge resolutie gefotografeerd, zowel onder gewoon als onder infrarood licht. Vervolgens werden de foto's digitaal geassembleerd om zeer gedetailleerde beelden te bekomen die toelaten om het veelluik op een nooit gezien microscopisch niveau te bestuderen. De website zelf telt 100 miljard pixels.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Lam Gods kunnen geïnteresseerden aan de hand van infraroodreflectogrammen (IRR) en röntgenbeelden een kijkje nemen onder het verfoppervlak van het werk. Dit documentatiebestand vormt een uiterst kostbare informatiebron voor wetenschappers, conservatoren en kunstliefhebbers van over heel de wereld.

Dit is een project van de Getty Foundation en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gerealiseerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), de Vrije Universiteit Brussel, Universum Digitalis en Lukasweb.

Neem een kijkje op http://closertovaneyck.kikirpa.be