Ghent Altarpiece International Study Day

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) en de Universiteit Gent (UGent) organiseren de Ghent Altarpiece International Study Day op 10 september 2014 in Gent. Deze dag gaat vooraf aan het Symposium XIX for the Study of Underdrawing and Technology in Painting in Brugge (11-13 september)

Deze studiedag is bedoeld voor kunsthistorici, curatoren, conservatoren, wetenschappers en andere onderzoekers van de Oudnederlandse kunst.

‘s Morgens is er een sessie met 6 lezingen die verschillende aspecten van het lopend onderzoek en de conservatie en restauratie van het Lam Gods zullen behandelen. In de namiddag wordt de voortgang van de restauratie in het atelier (MSK Gent) van nabij bekeken en is er een informele meeting met de leden van de restauratie- en onderzoeksteams. (n.b.: het atelier kan niet betreden worden. De glazen wand laat toe om de vorderingen in het atelier te zien.) Daarnaast zijn er bezoeken gepland aan de Sint-Baafskathedraal en het Caermersklooster.

Comité: Till-Holger Borchert (Groeningemuseum), Annick Born (UGent), Christina Ceulemans (KIK/IRPA), Bart Fransen (KIK/IRPA), Maximiliaan Martens (UGent), Ron Spronk (Queen's University, Canada-Radboud University, Nederland), Cyriel Stroo (KIK/IRPA), Anne van Grevenstein (Sint-Baafskathedraal.

Inschrijvingen en meer info

(Nieuwsbericht 30 april 2014)