Expo Secrets of the Painters - Cologne in the Middle Ages

Voor het eerst presenteert het Wallraf-Richartz Museum in Keulen de resultaten van een meerjarig onderzoek van conservators, wetenschappers en kunsthistorici naar de collectie Keulse laatmiddeleeuwse schilders. Met de nieuwste onderzoeksmethodes onderzocht men meer dan 30 schilderijen die circa 600 jaar geleden ontstonden. De originelen worden geconfronteerd met infraroodbeelden, röntgenfoto's en macrofotografie, die nieuw licht werpen op het ontstaan van de schilderijen. De expo biedt een beeld van de toenmalige atelierpraktijken van de schilder. Daarnaast is er plaats voor digitale animaties, filmclips, uitwijdingen over technieken en materialen en een speciaal ontworpen circuit voor kinderen. Eén van de speerpunten van de expo is Stefan Lochners Laatste Oordeel (circa 1435).

Secrets of the Painters - Cologne in the Middle Ages
20 september 2013 - 9 februari 2014
Meer info

(Nieuwsbericht 12 september 2013)