Expo ‘A New Look at a Van Eyck Masterpiece’

In de focusexpo ‘A New Look at a Van Eyck Masterpiece' (Metropolitan Museum of Art) worden de onderzoeksresultaten van een recente studie van 'De Kruisiging' en 'Het Laatste Oordeel' (ca. 1440/41), twee schilderijen van Jan van Eyck (1385/90-1441) en zijn atelier, gecommuniceerd. De schilderijen en hun lijsten werden onderzocht om hun geheimen te doorgronden. Was dit oorspronkelijk een diptiek, of vormden ze de zijluiken van een triptiek, of de deuren van een tabernakel? Mogelijk levert de studie van de tekening ‘De Kruisiging' uit de collectie van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam nieuwe aanwijzingen op. De tekening werd toegeschreven aan Jan van Eyck. Lees in dat verband de tekst die Till-Holger Borchert (Directeur van Musea Brugge) over de tekening schreef.

Nieuw onderzoek met infraroodreflectografie, een techniek waarmee de ondertekening blootgelegd wordt, zorgt ervoor dat de ondertekening van beide panelen kan vergeleken worden met de tekening. Röntgenopnames van de lijsten hebben een tot dusver onbekende tekst blootgelegd, verborgen onder verguldsel. De tekst is opgesteld in het Vlaams en het schrifttype is de gotische minuskel in tegenstelling tot de meer gebruikelijke Latijnse pastiglia. In de expo wordt aangetoond hoe hieruit nieuwe aanwijzingen voortvloeien over de originele vorm en de functie van de schilderijen.

Expo ‘A New Look at a Van Eyck Masterpiece'
Tot 24 april
Metropolitan Museum of Art
New York

(Nieuwsbericht 28 januari 2016)