Elisabeth Dhanens overleden

Kunsthistorica dr. Elisabeth Dhanens is op 11 maart 2014 op 98-jarige leeftijd overleden. Dhanens was doctor in de kunstgeschiedenis. Van 1946 tot 1952 was ze verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. Ze was inspectrice van het kunstpatrimonium bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de periode van 1952 tot 1976. Dhanens was ook erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Ze publiceerde vele wetenschappelijke werken, waaronder een monografie gewijd aan Hugo van der Goes (1998). De grootste bekendheid verwierf Dhanens met haar studie van het werk van de Gebroeders Van Eyck, die culmineerde in de lijvige monografie Hubert en Jan van Eyck uit 1980.

(Nieuwsbericht 20 maart 2014)