Definitieve sluiting van de tentoonstelling 'De Erfenis van Rogier van der Weyden'

Persbericht KMSKB 21 november:

In tegenstelling tot ons vorige persbericht en tot wat ons eerder was verzekerd, kan de waterdichtheid van het dak van het gebouw dat de tentoonstelling De Erfenis van Rogier van der Weyden huisvest, thans niet worden gegarandeerd. Om elk mogelijk probleem te voorkomen en als voorzorgsmaatregel, hebben de Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel besloten de tentoonstelling definitief te sluiten.

Deze moeilijke en pijnlijke beslissing van onze instelling komt voort uit bekommernis over de preventieve conservatie van dit uitzonderlijk erfgoed. Ons team doet het uiterste om de situatie optimaal te beheren.

Voor informatie kunt u terecht bij: Barbara Porteman (persattaché KMSKB)

barbara.porteman@fine-arts-museum.be

02 508 34 08

(Nieuwsbericht 22 november 2013)