De tekeningen van Bosch

Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) geniet vooral aanzien voor zijn fantastische en haast diabolische werken met allerlei wezens die over het algemeen een moraliserende betekenis hebben. Bosch was echter ook een begenadigd tekenaar.

Tot dusver werd het corpus met tekeningen van Bosch nog niet in zijn totaliteit bestudeerd. De nieuwe publicatie Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen heeft de ambitie om die lacune op te vullen. De tekeningen worden aan de hand van hun oorspronkelijke functie, met name in het samenspel met schilderijen, geanalyseerd. Eveneens is er aandacht voor het atelier waarin Bosch werkte, alsook voor de navolgers van de kunstenaar.

Het boek bevat de volledige verzameling tekeningen van Bosch en zijn navolgers. De rijke kleurenillustraties en het talrijke vergelijkingsmateriaal maken van deze publicatie een uitzonderlijk referentiewerk.

Deze publicatie kwam mede tot stand door de ondersteuning van het Vlaams Onderzoekscentrum voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden.

Hieronymus Bosch
Die Zeichnungen
Werkstatt und Nachfolge bis zum Ende des 16. Jahrhunderts

Fritz Koreny
Gabriele Bartz & Erwin Pokorny

Brepols Publishers