Colloquium Vlaamse Miniaturen

De Koninklijke Bibliotheek van België, Illuminare - Studiecentrum voor
Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven), het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK) en de Bibliothèque nationale de France organiseren een groots internationaal colloquium dat zal doorgaan in Brussel van 16 tot 18 november 2011.

In het verlengde van de tentoonstelling Vlaamse miniaturen, georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek van België en de Bibliothèque Nationale de France, zal New Perspectives on Flemish Illumination de balans opmaken van een halve eeuw onderzoek naar de laatmiddeleeuwse Vlaamse boekverluchting. Het colloquium zal zich richten op de belangrijke vorderingen die werden gemaakt sinds de tentoonstelling van Léon Delaissé in 1959 en op de nieuwe perspectieven die zich aan de vorsers aandienen.

Meer info: Website