Apostelretabel Sint-Dimpnakerk Geel opgenomen op Vlaamse Topstukkenlijst

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft het Apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk in Geel opgenomen op de Topstukkenlijst. De Topstukkenlijst bevat roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet. Cultuurgoederen op de Topstukkenlijst worden als zeldzaam en onmisbaar voor de Vlaamse Gemeenschap beschouwd.

 In 2011 werd uitzonderlijk kerkelijk erfgoed op de Topstukkenlijst geplaatst, waaronder het Passieretabel en het Retabel van Sint-Dimpna uit de gelijknamige kerk in Geel. Nu wordt ook het Apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk in Geel definitief beschermd. Het gaat om het oudste bewaarde Vlaamse retabel in gepolychromeerde natuursteen.

 Met zijn streng hiërarchische indeling is dit retabel een bijzonder zeldzame 14e-eeuwse voorganger in steen van het tussen 1380 en 1450 gebruikelijke type in albast of gepolychromeerd hout. Het retabel heeft een belangrijke ijkwaarde voor de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het vleugelretabel in de Nederlanden.

Wanneer een cultuurgoed zoals dit retabel op de Topstukkenlijst wordt gezet, heeft dit gevolgen voor de eigenaar. Als de eigenaar het topstuk buiten Vlaanderen wil brengen, dan is een voorafgaandelijke toelating van de Vlaamse overheid nodig. Bestaat de mogelijkheid dat het topstuk definitief Vlaanderen zou verlaten, dan kan de Vlaamse overheid dit weigeren wanneer zij zich engageert om het topstuk van de eigenaar te kopen tegen de internationale marktwaarde van het object.

 De eigenaar dient zijn topstuk(ken) in goede staat te bewaren. Voor fysieke ingrepen op het topstuk is een toelating vereist van de Vlaamse overheid. De restauratiekosten zijn subsidieerbaar tot een maximum van 80% van de kosten.

 Met de opname van het Apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk in Geel bevat de Topstukkenlijst nu 398 individuele stukken en 38 verzamelingen.

(Nieuwsbericht 28 februari 2014)