Triptiek van Antonius Tsgrooten

Kunstenaar: 
Goswin van der Weyden
Biografie: 

Brussel 1465 - Antwerpen 1538

Materiaal: 
hout
Afmetingen: 
32 cm x 41.8 cm
Inventarisnummer: 
5091
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Categorie:
Categorie A: Vlaamse primitieven
Subcategory:
16e eeuw Heiligen Passiecyclussen van Christus Portretten
Trefwoord:
Religieuze voorstellingen
Formaat:
Drieluiken

De buitenzijde der luiken van dit kleine triptiek vertoont uitsluitend heraldische elementen. Links verschijnt een mijter waaruit een stralenbundel schiet; hierin houdt een hand een banderol, waarop de woorden: veritas vincit, 'De waarheid overwint'. Motief en devies verwijzen naar de abdij van Tongerlo. Abt Antonius Tsgrooten bestelde het drieluikje in 1507, zoals blijkt uit een archiefstuk. Uit die tekst en uit het werk zelf blijkt een versmelting van twee iconografische thema's. Vooreerst zijn op het middenpaneel Christus zelf, zijn wonden tonend, en zijn 'passiewapens' afgebeeld. Door deze laatste worden de beschouwer alle ogenblikken van het lijden symbolisch voorgehouden.
Het tweede thema, dat zich uitbreidt over de gehele binnenzijde van het drieluik, is dat van het Middelaarschap van Christus en Maria, ook wel de Trap des Heils of de Intercessio genaamd.