WERELDBEELD: de stad verbeeld

De opkomst van een weelderige Vlaamse kunst in de 15e eeuw loopt parallel met de bloei van rijke commerciële stedelijke centra. Het stadsgevoel overheerst de regionale en nationale affiniteiten. In de steden functioneren kerken, stadhuizen en gildehuizen als symbolen van stedelijk prestige en dito welvarendheid. In de schilderkunst uit deze fierheid zich in het integreren van Vlaamse stadsgezichten in de schilderijen. Zo spelen bijbel- en tal van legendeverhalen zich af in landschappen met in de achtergrond vaak herkenbare Vlaamse steden en/of gebouwen.

Vanessa Paumen