RELIGIE: de heilige familie

Ambrosius Benson, Rust tijdens de vlucht naar Egypte.

De Heilige Familie is een spiegel voor de burgerlijke idealen van het gezin en wordt door de kerk voorgesteld als het te volgen model. Niet in het minst omdat het gezin een stabiliserende factor van economie en maatschappij is.

Voorstellingen van Maria, Jozef en het kind Jezus zijn binnen het kerkelijk patrimonium haast niet te tellen. Een thema dat veel bijval kende was de ontmoeting van de kleine Jezus met zijn neefje Johannes de Doper op de knieën van hun moeders, Maria en Elisabeth. Ook meermaals afgebeeld sinds de 14e eeuw is de vlucht naar Egypte met Jezus als baby.

Lieve Loos

QT Kunstwerken referenties