GEBRUIK EN ONTSTAAN: Ambachten en stichtingen

Anonieme meester, Kruisiging met de heilige Catharina en Barbara

De levendige devotie en de inspirerende religiositeit, waardoor zelfbewuste stedelijke bevolkingen zich als een gemeenschap manifesteerden, kwamen in de kerkgebouwen op een tastbare en voor iedereen zichtbare manier tot uiting. Gilden en ambachten stichten er altaren en kapellen, laten glasramen schilderen, richten heiligenbeelden en retabels op, laten wandschilderingen uitvoeren en schenken paramenten (liturgische voorwerpen van textiel gemaakt) of edelsmeedwerk voor de eredienst. Elk ambacht of gilde heeft zijn plaats in de kerk, zo mooi mogelijk versierd ter ere van God en tot glorie van ambacht of gilde.

Lieve Loos