Portret van een man

Kunstenaar: 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Biografie: 

Oostsanen (Oostzaan) 1450/ 1470 - Amsterdam 1533

Materiaal: 
hout
Afmetingen: 
24 cm x 35 cm
Inventarisnummer: 
559
Museum:
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Categorie:
Categorie C: Noordelijke Nederlanden
Subcategory:
16e eeuw Portretten
Trefwoord:
Portretten

Twee wapens in het bovengedeelte van het stukje: het eerste, keel met zilveren band, boven welke 3 lelies, 2 boven 1 en onder welke 3 andere op één rij; het andere keel met gouden M. daarboven een gouden kroon en een gouden ster links en rechts.
Op de lijst vroeger A° DNJ 1514 a° etatis 75 (opschrift thans verdwenen).
Het eerste van de twee wapens is, volgens de kataloog van 1849, dat van de familie Borre-van Amerongen; het tweede dan van de van Neck's. Volgens de kataloog van 1874 is het leliewapen wel dat van de eerstgemelde familie; het andere wordt echter niet meer verklaard.
Deze laatste kataloog kende, evenals die in 1849, het stuk toe aan een Holl. meester uit de XVIe eeuw. Op achterkant ingebrand: 1527 en met inkt: Philip Melanchton. Door L. Scheibler eerst aan Jacob Cornelisz. teruggegeven (Kgl. Preuss. Kunstsamml. III, 1, blz. 20).