Kruisiging

Kunstenaar: 
Frey Carlos
Biografie: 

Portugal 1517

Datering: 
1500
Materiaal: 
olieverf op paneel
Afmetingen: 
62 cm x 121 cm
Inventarisnummer: 
1989.GRO0001.I
Museum:
Groeningemuseum Brugge
Categorie:
Categorie B: Zuidelijke Nederlanden
Subcategory:
15e eeuw Kruisigingen
Trefwoord:
Religieuze voorstellingen
Formaat:
Drieluiken

De wijze waarop de kruisiging hier is afgebeeld, wijkt af van de manier die in Brugge gebruikelijk was. In tegenstelling tot de traditie heeft Frey Carlos het kruis voor een heuvel die naar rechts oploopt, geplaatst. Links van het kruis knielt Maria Magdalena en rechts zijn Johannes de Evangelist, de maagd Maria en twee vrouwen afgebeeld. Door het landschap en de wijze waarop de figuren in de ruimte zijn gesitueerd, wordt de aandacht naar rechts getrokken. De kunstenaar heeft hiermee de aandacht willen vestigen op het middenpaneel, waarop vermoedelijk de kruisafneming was afgebeeld.
Op stilistische gronden is dit werk toegeschreven aan Frey Carlos. Een Vlaming die vanaf 1517 als hiëronymiet in Évora (Portugal) leefde. Over het leven van deze kunstenaar is weinig bekend. Stilistisch vertoont zijn werk overeenkomsten met Hugo van der Goes. Het is daarom goed mogelijk dat hij in Gent of Brugge is opgeleid en zich daarna in Portugal heeft gevestigd. In de vijftiende en de zestiende eeuw was het vrij gebruikelijk dat kunstenaars tussen Noord- en Zuid-Europa heen en weer reisden.