Museumbibliotheken

Een uitgebouwde en gespecialiseerde kunstbibliotheek is een belangrijke pijler voor de dagelijkse werking van een museum. De kunstbibliotheken worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, de voorbereiding van tentoonstellingen, het inventariseren van de museumcollectie en dergelijke meer. De kunstbibliotheken van de Vlaamse Kunstcollectie omvatten kunstenaarsmonografieën, tentoonstellings- en veilingcatalogi, bestandscatalogi van privécollecties, naslagwerken per kunststroming, per kunstperiode en per land, werken over iconografie, conservatie en restauratie, en over hulpwetenschappen zoals geschiedenis, toegepaste kunst, literatuur en museologie.